متخصصین ما

متخصصین ما

توسط بهمن شمشیرساز

تجربه و دانش.

 

ما همکارانمان را طی پروسه ای بسیار دقیق و با حساسیت خاصی انتخاب می کنیم. علاوه بر دانش، همکاران ما باید تجربه کافی، انگیزه برای پیشرفت و توان ارائه مشاوره نیز داشته باشند.

به طور روزانه همه همکاران ما موظفند لااقل یک ساعت به مطالعه بپردازند، این جزء شرح وظایف همه همکاران ماست. نتیجه آن دانش روز و داشتن ایده های جدید برای انجام امور است.

بهمن شمشیرساز

بهمن شمشیرساز

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

۳۲۷۰۱۹۵۶ ۲۶ ۹۸+

داخلی ۲۰۱
shamshirsaz@porsatech.ir

مجتبی دهقانی

مجتبی دهقانی

مدیر دپارتمان راهکارهای سازمانی

۳۲۷۰۱۹۵۶ ۲۶ ۹۸+

داخلی ۲۰۵
dehghani@porstech.ir

مهسا حقایقی

مهسا حقایقی

مدیر مالی و اداری

۳۲۷۰۱۹۵۶ ۲۶ ۹۸+

داخلی ۲۰۴
haghayehi@porsatech.ir

سیمین بهرامی

متخصص سیستم های مبتنی بر لینوکس

۳۲۷۰۱۹۵۶ ۲۶ ۹۸+

داخلی ۲۰۷
bahrami@porsatech.ir

کارشناس فروش سازمانی

کارشناس مذاکرات سازمانی

۳۲۷۰۱۹۵۶ ۲۶ ۹۸+

داخلی ۲۰۶
sales@porsatech.ir

اسفندیار شمشیرساز

اسفندیار شمشیرساز

مدیر دپارتمان پسیو و دیتاسنتر

۳۲۷۰۱۹۵۶ ۲۶ ۹۸+

داخلی ۳۰۱
e.shamshirsaz@porsatech.ir